Vytvorenie jednoznačného pozicioningu a významu značky

RIEŠENIE PRE BEL

Dohodnite si
strategické
stretnutie

„Uprataním“ portfólia značiek sme umožnili Belu plošne obsadiť všetky dôležité pozície na trhu z hľadiska archetypálnych významov a emočných potrieb a túžob spotrebiteľov.

SITUÁCIA

Česká syráreň Bel mala vo svojom portfóliu niekoľko značiek s nevyhraneným pozicioningom. Pre každú z nich bolo potrebné navrhnúť  a vytvoriť jednoznačný pozicioning a význam značky, ktorý vychádzal zo súčasného stavu českej duše. Význam každej značky mal reflektovať určitú stránku aktuálnych emočných potrieb a túžob Čechov tak, aby sa značky organicky dopĺňali a aby nedošlo k „významovej kanibalizácii”.

RIEŠENIE

Značku Veselá Kráva sme vyprofilovali v priestore archetypov Caregiver / Regular / Joker – tak, aby zosobňovala teplú, starostlivú, ale zároveň príjemne veselú atmosféru bežnej českej rodiny. Značku Želetava sme zadefinovali tak, aby vychádzala z esenciálnych, tradičných hodnôt, zakotvených v jednoduchom, ale zdravom živote uprostred českej prírody, kde „voda hučí po lučinách a bory šumí po skalinách”, aktivujúc túžby po „čistote“, jednoduchosti a „pravosti“ archetypu Innocenta. Značky Gervais a Matador sme vyprofilovali tak, aby reagovali na kultúrnu inováciu: zmenu obsahu a vnímania mužských a ženských gender rolí. Prvý vychádzal z nového postavenia individualistickej českej ženy, ktorá počas svojho hektického dňa musí riešiť aj osobnú dilemu zdravého vs. chutného maškrtenia. Gervais ponúka „múdre“ riešenie vo forme prírodného chutného syra a stáva sa značkou pre moderné mestské ženy, zosobňujúc hodnoty archetypov Sage a Innocent. Naopak, Matador sa profiluje ako súčasť výlučne mužského, „mačistického“ (ale pritom „nepredstierajúceho“) sveta, plného silných slov a chutí, typických pre archetypálneho „Regular Guy-a“.Takýmto „uprataním“ portfólia značiek sme umožnili Belu plošne obsadiť všetky dôležité pozície na trhu z hľadiska archetypálnych významov a emočných potrieb a túžob spotrebiteľov, čím sme mu zároveň umožnili nielen efektívne odrážať očakávané útoky konkurentov, ale sme ho aj pripravili na možnú aktívnu expanziu.

Archív noviniek

Dobré správy nestarnú

Archív noviniek

Kontakt
Bajkalská 19B
821 01 Bratislava, Slovakia
tel.: +421-2-582 441 55
istropolitana@istropolitana.sk
Kariéra
job@istropolitana.sk
New Business
newbiz@istropolitana.sk
Istropolitana Ogilvy