Transformácia neatraktívnej roztrieštenej značky na príjemný kompaktný brand

SOLUTION FOR ROMTELECOM

Dohodnite si
strategické
stretnutie

Archetypálny marketing odhaľuje nielen to, akí ľudia sú, ale hlavne to, po čom túžia a čo im chýba.

 

SITUÁCIA

Romtelecom bola pôvodne neatraktívna a polyfonicky roztrieštená značka, ktorá v čase krízy potrebovala dodať Rumunom nadhľad. Musela sa teda zjednotiť a spríjemniť.

RIEŠENIE

V rumunskej kultúre sme identifikovali kľúčový archetypálny kód - brať život s nadhľadom a úsmevom aj/a najmä v ťažkých časoch krízy a pôvodne neatraktívnu a polyfonicky roztrieštenú značku Romtelecom mentálne, hodnotovo a historicky kontextuálne pretransformovali na monolytickú atraktívnu a príjemnú značku archetypálneho Jokera. Na tento krok sa mind-share marketingová konkurencia neodhodlala, pretože archetypálny marketing odhaľuje nielen to, akí ľudia sú, ale hlavne to, po čom túžia a čo im chýba a to je zručnosť, ktorá nekontextuálnemu a ahistorickému prístupu mind-share marketingu chýba. Rumuni jednoducho potrebovali niekoho, kto im dodá nádej a nadhľad a ten im ponúkol archetypálne komunikujúci Romtelecom.

Archív noviniek

Dobré správy nestarnú

Archív noviniek

Kontakt
Bajkalská 19B
821 01 Bratislava, Slovakia
tel.: +421-2-582 441 55
istropolitana@istropolitana.sk
Kariéra
job@istropolitana.sk
New Business
newbiz@istropolitana.sk
Istropolitana Ogilvy